Home

Esteu buscant la web de la 5a edició del Festival? Feu click a la imatge.

Festival Mirades

Presentació

L'objectiu bàsic del Festival Mirades és donar espais on els fotògrafs pugin mostrar els seus treballs durant tot el mes d'Abril.

En aquest IV Festival hi podrem veure 12 treballs fotogràfics dels que es varem presentar a la convocatòria oberta i 4 exposicions convidades.

Amics de la fotografia de Torroella